...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

Ceník služeb

1. Dlouhodobá spolupráce

 • Ad 1.1 V případě smluvního ujednání jsou služby fakturovány v dohodnutých lhůtách.Cena poskytnutých služeb závisí na délce trvání smluvního vztahu, a to takto:

  • 5.900,- / měsíc při trvání smlouvy alespoň 10 měsíců;
  • 6.400,- Kč / měsíc při trvání smlouvy alespoň 6 měsíců;
  • 7.200,- Kč / měsíc při trvání smlouvy alespoň 3 měsíce;
  • 8.400,- Kč / měsíc při trvání smlouvy alespoň 1 měsíc.
  • (Faktury lze hradit jen z příspěvku na provoz školy).

 • Ad 1.2 Při poskytování služeb na základě dohod je stanovena výše odměn takto:

  • 6.400,- Kč / měsíc při trvání dohody alespoň 10 měsíců;
  • 6.900,- Kč / měsíc při trvání dohody alespoň 6 měsíců;
  • 7.700,- Kč / měsíc při trvání dohody alespoň 3 měsíce;
  • 8.900,- Kč / měsíc při trvání dohody alespoň 1 měsíc.
  • (Odměnu za tyto práce lze hradit z prostředků OPPP (OON) ze státního rozpočtu).

2. Jednorázová spolupráce

 • Ad 2.1 E-mailové odpovědi.

  • V ceně jedné konzultace jsou i odpovědi na doplňující dotazy v téže věci.
  • Cena: Cena: 740,- Kč / 1 dotaz.
  • Posouzení a úprava dokumentu podle zadání
  • Cena: 1.140,- Kč / 1 zpracovaný dokument.

 • Ad 2.2 Telefonické dotazy.

  • V ceně jedné konzultace jsou i případné opakované telefonáty v téže věci.
  • Cena: 740,- Kč / 1 konzultaci. Cena je pevná bez ohledu na počet řešených dotazů v rámci jednoho telefonátu.

 • Ad 2.3 a 2.4 Osobní jednání.

  • Cena: 1.900,- Kč za každou započatou hodinu + cestovní náklady.

 • Ad 2.5 Tvorba vnitřních dokumentů školy na zakázku.

  • Vytvoření dokumentu podle zadání.
  • Cena: 2.400,- Kč / 1 zpracovaný dokument.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!

S ohledem na množství dotazů a zadání je standardní doba zpracování odpovědi nebo jiného zadání 1 týden. Jestliže však klient potřebuje okamžitou reakci, tj. požaduje přednostní řešení problému, nabízím službu „FLASH SERVICE“, která spočívá ve zpracování zadaného problému do 24 hodin. V takovém případě se k výše uvedeným cenám připočítává expresní příplatek ve výši 100%.

IČ: 73092118

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -