...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

PORADENSTVÍ A LEKTORSKÁ ČINNOST

PhDr. Jiří Valenta

JUDr. PhDr. Jiří Valenta

Kosmonautů 7, 779 Olomouc

IČ: 73092118

tel.: 602269040
e-mail: x-pert@seznam.cz

Jsme firma poskytující profesionální poradenství v oblasti řízení škol a školských zařízení. Specializujeme se na správné uplatnění právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Sídlo firmy je v Olomouci, ale poradenské služby poskytujeme všem školám a školským zařízením na celém území České republiky.
Jsme připraveni přijet až k Vám do školy a na místě pomoci řešit problematiku týkající se aplikace právních předpisů při řízení škol a školských zařízení. Kromě toho jsme doslova on-line připraveni odpovídat na Vaše dotazy položené e-mailem nebo telefonicky.
Firmu vede právník JUDr. PhDr. Jiří Valenta, který má bohaté zkušenosti nejen z poradenské praxe školám, ale také z lektorování stovek odborných seminářů organizovaných pro ředitele škol a školských zařízení v oblastech řízení a aplikace právních předpisů ve školství. Je lektorem a garantem tzv. funkčního studia pro ředitele škol, akreditovaným lektorem vzdělávacích projektů MŠMT, autorem desítek odborných článků a monografií. Zázemí firmy doplňuje velmi úzká spolupráce s odborníky v dalších oblastech nezbytných pro komplexní nabídku služeb klientům.
X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -