...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

Mimořádná nabídka slev při poskytování poradenství pro školy

Na základě úzké spolupráce s turistickým areálem Javorový vrch u Třince nabízíme školám a školským zařízením následující mimořádnou příležitost, jak využít našich poradenských služeb a přitom nezatížit rozpočet školy buď vůbec nebo jen částečně:

V případě, že škola nebo školské zařízení vyšle své děti, žáky, studenty nebo zaměstnance na pobyt v uvedeném areálu, zaručujeme následující slevy při poskytování našich poradenských služeb:

  • Výlet min. 20 žáků a min. 2 noclehy, výjezd se zaměstnanci školy min. 15 osob a min. 1 nocleh ………………………… 14 dnů konzultací zdarma. V případě smluvních partnerů se snižuje měsíční paušální částka za poradenství na polovinu.
  • Lyžařský nebo jiný sportovní kurz, škola v přírodě, seznamovací pobyt prvních ročníků atd. min. 20 žáků a min. 5 noclehů ……… 1 měsíc konzultací zdarma. V případě smluvních partnerů nebude v daném měsíci paušální částka za poradenství účtována.
  • Mimoškolní akce podle bodu 2 alespoň 2x v kalendářním roce nebo mimoškolní akce podle bodu 2 pro 2 a více tříd …………. 3 měsíce konzultací zdarma. V případě smluvních partnerů nebude v následujících třech měsících po splnění podmínky paušální částka za poradenství účtována.

Samozřejmostí je pomoc při správném nastavení právních vztahů souvisejících s přípravou a realizací mimoškolní akce (pracovní doba zaměstnanců účastnících se mimoškolní akce, řešení odpovědnosti za škody vzniklé žákům nebo zaměstnancům během akce atd.). Tyto služby mohou být poskytnuty předem, v průběhu akce a po jejím skončení a v případě uskutečnění pobytu v areálu Javorový vrch u Třince nebudou škole nebo školskému zařízení účtovány.

Kromě těchto nabízených slev je možnost sjednání dalších slev a cenových zvýhodnění s provozovatelem areálu Javorový vrch u Třince pro stanovení podmínek samotné mimoškolní akce.

V případě zájmu o tuto spolupráci nás neváhejte kontaktovat! Podrobnosti o areálu Javorový vrch u Třince jsou dostupné na www.javorovy-vrch.eu .

X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -