...X-pertconsult - Profesionální poradenství při řízení školy a školského zařízení...

Otázky a odpovědi

Na tomto místě můžete najít již řešené problémy a otázky, které jsou již zodpovězeny.

Nebo také můžete položit svoji vlastní otázku >>>ZDE<<<

Pro běžné návštěvníky webu jsou přístupné pouze tyto otázky. Pokud máte zájem vidět bohatou databázi otázek a odpovědí, zažádejte zde o placený kód, který vám je zpřístupní.

>>>Zde zažádejte o placený kód<<<

Cena kódu je 500 Kč a jeho platnost je 6 měsíců od jeho vydání.

Kód Vám bude zaslán na Vámi uvedenou e-mailovou adresu po zaplacení vystavené faktury.

Pokud chcete vidět celou odpověď,klikněte na otázku či na odkaz 'více' !

Obracím se na Vás s dotazem na nutnost Posudku o zdravoní
způsobilosti dítěte .... na LVVZ podle zákona č. 258/2000 sb. par. 9 odst. 1.
Naše paní ředitelka potvrzení od lékaře bude vyžadovat. 
Opravdu taková povinnost vyplývá ze zákona?
Připadá mi, že náklady na LVZ jsou už tak dost vysoké a ještě potvrzení...

3.02.2015 - přečteno 4534x

Takovou povinnost zákonnému zástupci dítěte...více


Chtěla bych Vás požádat o zodpovězení dotazu týkajícího se
povinného očkování dětí před zápisem do mateřské školy. Zápis budeme mít v
květnu a již nyní se mě ptá jedna maminka, že nechce dítě nechat očkovat, zda ho
mohu přijmout či nikoli. Do teď jsem jí odpovídala, že to je podmínka zákona a
že dítě musí být očkované, ale když to studuji hlouběji, dočetla jsem se, že
rodič může prohlásit, že z důvodů - např. svobodného práva na myšlení .... dítě
nebylo očkováno a pak snad mohu přijmout?

Je nutno vyhotovit smlouvu mezi školou a rodiči, že rodiče přijímají plnou
zodpovědnost za nemocnost dítěte? Ani si nedovedu představit, co bych měla do
smlouvy napsat.

3.02.2015 - přečteno 4464x

Jestliže při zápisu zákonný zástupce nedolo...více


Obracím se na Vás se"starostí", kterou máme ohledně dětí, které jsou nemocné a potřebují, v případě potřeby, podat léky. Ze SPC nám bylo doporučeno, abychom udělali zápis a vše s určenými lidmi probrali. Tento případ máme na škole poprvé a všechno kolem se snažíme teprve zpracovat a mít v pořádku. V září k nám přišel další chlapec s podobnou diagnózou, takže si říkáme, že těchto dětí může přibývat. Léky dětem v jiném případě podávat nesmíme. Je k tomuto tématu více informací, aby byly paní učitelky chráněny?

28.10.2014 - přečteno 4472x


S obvyklým tvrzením o absolutní nepř...více


Jsme základní škola zřízená ÚSC Obcí. Chci se zeptat do jaké činnosti spadají zájmové kroužky pro žáky naší školy pod vedením učitelů naší ŽŠ (hlavní nebo vedlejší činnost ZŠ)?

28.10.2014 - přečteno 4500x

Teoreticky jsou možné obě varianty a rozhoduje o nich zřizova...více


Asistentka pedagoga měla rozvrženou pracovní dobu přímou a nepřímou celkově každý den 5 hodin do 13.30. Rodiče s vedoucí učitelkou požádali o schůzku, která se konala v 16.00 hodin, trvala 2 hodiny. Asistentka požaduje proplatit tyto hodiny jako přesčasové. Můžete nám poradit, jestli jí opravdu musíme proplatit tyto 2 hodiny jako přesčasové?

8.12.2012 - přečteno 4623x

Především zále...více

Potřebuji na zástup do MŠ místo nemocné učitelky přijmout šikovnou paní - má ale gymnázium - zaměření ekonomika a organizace.
Pracovala už jako učitelka MŠ v jiné obci. Mohu ji zařadit do platové třídy 8 a platového stupně 1?

23.11.2012 - přečteno 4483x


Okolnost, že tato uchazečka ne...více


Dobrý den,

potřeboval bych vyřešit dozor školníků v šatnách.

Ve škole mám jednoho školníka - hlavního, ten má pod sebou uklízečky a
"pomocného" školníka - udržbáře. Mám představu, že každý školník bude mít dozor v šatnách po týdnu na střídačku. Ranní dozor - při otevření školy 7.15-7.45 hod. kdy zvoní na
hodinu. odpolední dozor 12.00-13.30 hod. Bude stačit, aby měli ode mě písemné pověření, že je pověřuji výkonem dozorů v šatnách dle rozpisu viz výše?

Musí mít nějaké speciální školení, i když jsou jako zaměstnanci školy
proškoleni v rámci BOZP a PO, ale jako nepedagogové?

27.10.2012 - přečteno 4468x


Pověření nepedagogického pracovníka v&yac...více

V nařízení vlády č. 75/2005 Sb je vedoucímu učiteli odborného výcviku a zástupci ředitele pro praktické vyučování určen týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti nejvýše v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování. Znamená to, že odučené hodiny se počítají až na konci šk. roku a že nemůže mít tzv. nadúvazkové hodiny, když v týdnu odučí vice jak 7 hodin?
20.6.2012 - přečteno 4487x

Uvedené ustanovení neznamená, že se odučen&e...více

Dobrý den, jsme MŠ společně se ZŠ. Od dubna letošního roku nás učitelky MŠ převedl ředitel do 8. platové třídy- mám praxi 28 let- s odůvodněním, že je neetické a nemorální chtít tolik, kolik dostávají učitelky ZŠ s VŠ vzděláním. My máme SPGŠ a tudíž odborně splňujeme požadavky na odbornost a kvalifikaci uč. MŠ. Podotýkám, že tvoříme TVP, hodnotíme....jako jinde uč. s letitou praxí. Nevíme, kde se máme obrátit a jak postupovat. Pan ředitel nám vysvětlil, že s tím se nedá nic letos dělat. Je postup vedení správný, popř. jaké kroky máme učinit?
14.6.2012 - přečteno 4438x

Zařazení zaměstnance do platové třídy se jed...více

Pracuji prvním rokem v jednotřídní MŠ jako nekvalifikovná učitelka na úvazek 0,9. Mám smlouvu na dobu určitou a to do 31.8.2012. Pokud bych chtěla v MŠ pracovat i další rok, musím si doplnit kvalifikaci? ( paní ředitelka je se mnou spokojena). Už nyní se tu byla informovat na práci paní učitelka s kvalifikací.Může zřizovatel nařídit p. ředitelce, aby do MŠ přijala kvalifikovanou učitelku? Doslechla jsem se, že do roku 2014 musí být všechny učitelky MŠ kvalifikované, nebo musí bezpodmínečně zahájit studium na získání kvalifikace.
11.06.2012 - přečteno 4434x

Konec roku 2014 je skutečně předělem, který znamená...více

Dobrý den, jakým způsobem je obsazována pozice vedoucí učitelky. Jmenuje ji ředitel školy nebo je nutné vyhlásit konkurz?
24.01.2011 - přečteno 5105x

Konkurz není na místě ...více

Učím na ZŠ šestým rokem, jsem nekvalifikovaná (letos dokončuji VŠ) a ředitel mi oznámil, že téměř celou dobu, co pracuji ve škole jsem byla zařazená do špatné platové tabulky. Nyní mi oznámil, že budu muset vrátit cca 30 tisíc zpět. Prosím, co dělat v této situaci?
11.06.2012 - přečteno 4461x

Obecně platí, že otázky bezdůvodného obohace...více

Dobrý den,zajímalo by mně zda nové platové tabulky budou i pro vychovatelky školních družin.Vzdělání mám doplňující pedagogické studium - vychovatelství + magisterské vysokoškolské vzdělání - speciální pedagogika. Zajímalo by mně,zda budu zařazena jako vysokoškolský pedagogický pracovník?
27.12.2010 - přečteno 4412x
Ano, v tomto případě jsou splněny obě podmínky pro zařazení do „vyšší“ tarifní tabulky, jak vyplývaj...více
Dobrý den, pracuji jako učitelka MŠ s praxí do 12let. Mám vystudovanou Střední pedagogickou školu (Předškolní pedagogika), VŠ - Bc.Učitelství pro MŠ.Mezi mé pracovní povinnosti patří i zastupování ředitelky MŠ. Mám nárok na 10 platovou třídu?
15.12.2010 - přečteno 4430x
Podle ustanovení § 123 zákoníku práce a § 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. platí: Zaměstnavatel zařa...více
Dobrý den,
učím na soukromé střední škole. Je povinností zaměstnavatele ohodnotit moji práci dle tabulek pro pedagogy, které platí na státní škole?
15.12.2010 - přečteno 4455x
Ne, není. Zaměstnavatel, který není příspěvkovou organizací, není vázán nařízením vlády č. 564/2006 ...více
Dobrý den,
pracuji jako vychovatelka a ve volném čase si zvyšuji kvalifikaci v Bc. studiu. Mám nárok na volno před závěrečnými zkouškami?
15.12.2010 - přečteno 4444x
Podle ustanovení § 205 zákoníku práce platí: Účast na školení, jiná forma přípravy nebo studium, v n...více
V souvislosti se změnou zákona o pedagogických pracovních, která se týká úpravy pracovní doby pedagogů, vyžaduje ředitel školy písemný rozpis pracovní doby, kterou si může pedagog sám určovat předem. Určuje, počet hodin týdně, které může pedagog pracovat mimo školu, musí však předložit přesný rozpis, který den v kterou hodinu bude kde pracovat. Vedení si osvojuje pravomoc na soukromé telefonní číslo pracovníka v této době kontrolovat. Je to správný postup vedení či ředitele? Děkuji za odpověď
6.9.2010 - přečteno 4413x
Uvedená aktivita zaměstnavatele nemá oporu v ustanovení právních předpisů, resp. si tím zaměstnavate...více
Dobrý den, mám tuto otázku: nemám ve smlouvě vůbec zmíněnou výši platu, že prý ve školství se podepisuje zvlášť platový výměr a je to tak prý normální...docela to chápu, protože platové složky se mění, ale pro jistotu se ptám...ve smlouvě je akorát zmíněno, že jsem byla seznámena se mzdovými podmínkami, ale platový výměr jsem ještě neviděla..jen předběžný výpočet. Mám požadovat doplnění pracovní smlouvy?
6.9.2010 - přečteno 4452x
Platové náležitosti nepatří mezi nezbytné součásti pracovní smlouvy. Postup Vašeho zaměstnavatele je...více
Dobrý den, pracuji jako vedoucí učitelka v MŠ.Jsme příspěvková organizace, která slučuje 9 MŠ pod jednou p.ředitelkou. Chtěla bych se zeptat na rozsah přímé pedagogické činnosti vedoucí učitelky,která není zástupce ředitele,ale řídí jednu z těchto MŠ - odloučených pracovišť v naší velké příspěvkové organizaci.
17.8.2010 - přečteno 4433x
Podle ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, pří...více
Pracuji jako vychovatelka ve školní družině a na žádost paní ředitelky jsem se přihlásila na školení, které probíhá i v sobotu a to od 8 do 18 hodin. Toto školení jsem absolvovala již 2 x. Mám tedy odpracováno 24 hodin. Náleží mi za tyto hodiny příplatek, mohu si tyto hodiny vybrat náhradním volnem. Za jakých podmínek mohu žádat o proplacení těchto hodin? Pokud budu chtít za tyto hodiny náhradní volno,na kolik dní mám nárok a do jaké doby je nutno si je vybrat?
7.07.2010 - přečteno 4460x
Jestliže Vás na uvedené školení vyslal zaměstnavatel, jde o prohlubování kvalifikace, jak jej popisu...více
Dobrý den. Pracovní poměr mi končí 25.8.2010. Jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Chtěla bych se zeptat, zda mám nárokm na dovolenou i za měsíc srpen, když nebudu zaměstnaná až do konce tohoto měsíce? Děkuji za odpověď.
7.7.2010 - přečteno 4431x
Ne, v tomto případě se měsíc srpen do zjištění nároku na délku dovolené nezapočítává. Podle ustanove...více
Náleží učiteli, který pracoval mimořádně i v sobotu a dostane za to náhradní volno, ještě nějaké další nároky?
30.5.2010 - přečteno 4432x
Zaměstnancům náleží samostatné nároky z toho, že vykonávali práci v sobotu a v neděli (tímto nárokem...více
Učiteli - metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje míra přímě vyučovací činnosti podle počtu žáků. Tyto odpočty jsou na celý úvazek, když takovýto učitel je na zkrácený úvazek, přizpůsobí se mu také úměrně úvazku odpočet? Podle mě ano. Protože, když má zkrácený úvazek, tak mu podle zákoníku práce náleží poměrná část platu, tak nevím proč by mu měl náležet plný odpočet.
30.5.2010 - přečteno 4400x
Podle ustanovení § 3 odst. 4 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., kterým se stanoví rozsah přímé pedagogic...více
Jak lze řešit nenadálou situaci, kdy škola není v provozu v důsledku živelní pohromy (povodně)? Zajímají mě pracovněprávní souvislosti – řešením vůči žákům si poradím. Děkuji za odpověď.
18.05.2010 - přečteno 4414x
V souvislosti s živelní událostí, jakou je např. povodeň, mohou z pohledu pracovněprávních vztahů na...více
Dobrý den, chci se zeptat, jak mám naložit s kolegou učitelem, který si vypůjčuje majetek školy i majetek zaměstnanců pro svou vlastní potřebu. Děkuji
17.05.2010 - přečteno 4457x
Pokud tak zaměstnanec činí bez souhlasu zaměstnavatele, je třeba postupovat v souladu s ustanovením ...více
Zaměstnanec má pracovní poměr založen pracovní smlouvou na učitele. Během pracovně právního vztahu byl jmenován do funkce zástupce ředitele (dle ZP platného do 31.12.2006).Je tento zaměstnanec po 1.1.2007 učitelem nebo zástupcem ředitele?
17.05.2010 - přečteno 4512x
Je zástupcem ředitele. Jmenováním podle tehdy platného zákoníku práce došlo ke změně sjednaných prac...více

Vložit placený kód


X – PERT CONSULT - JUDr. PhDr. Jiří Valenta - tel.: 602269040 -